Семинардын темасы: "Санарип билим берүүдөгү окутуучу кандай болуш керек?, Санарип билим берүүдө лекция кандай окулуш керек?, Презентация кандай болушу керек?"

September 9, 2020