«Педагогика жана окутуунун технологиялары» аттуу семинары

January 14, 2020

  Университеттин окутуучу-профессордук курамына «Педагогика жана окутуунун технологиялары» аттуу семинар старт алды. Семинар 2020-жылдын 08-10-январында «Ала-Тоо» эл аралык университетинин Квалификацияны жогорулатуу жана инновациялар институту тарабынан уюштурулуп, анда "Билим берүүнүн заманбап тенденциясы" деген темада проф. Салидин Калдыбаев, "Окутуудагы интерактивдүү ыкмалар" темасында Шурубү Каримова, "Студенттин иштериндеги педагогика-психологиялык ишмердүүлүк" аттуу темада Руслан Леонтьев кызыктуу лекцияларды окушту.